Kemp Nový rybník je vám otevřen po celý rok

Zahájen prodej upomínkových předmětů

Na recepci si můžete vybrat krásné upomínkové předměty, jako památku na pobyt u nás.

 na památku Nový rybník